TSPC-110 / CHARADE / APPLAUSE – 1.6 16V 89-97

DAIHATSU: 19901-87188-000
DAIHATSU: 19901-87183-000
DAIHATSU: 19901-87184-000
DAIHATSU: 19901-87198-000
DAIHATSU: 19901-87A81-000
DAIHATSU: 19901-87189-000

(DAIHATSU: APPLAUSE 90>> “1.6 16V”)

DAIHATSU
DAIHATSU Applause I Hatchback (A101, A111) (1590 , 90 – 105 PS)
DAIHATSU Applause II Hatchback (A101) (1590 , 99 PS)
DAIHATSU Charade III Hatchback (G100, G101, G102) (1296 , 90 PS)
DAIHATSU Charade III Saloon (G102) (1296 , 90 PS)
DAIHATSU Charade IV Hatchback (G200, G202) (1296 – 1499 , 84 – 90 PS)
DAIHATSU Charade IV Saloon (G203) (1499 , 75 – 90 PS)

Açıklama

DAIHATSU: 19901-87188-000
DAIHATSU: 19901-87183-000
DAIHATSU: 19901-87184-000
DAIHATSU: 19901-87198-000
DAIHATSU: 19901-87A81-000
DAIHATSU: 19901-87189-000

DAIHATSU
DAIHATSU Applause I Hatchback (A101, A111) (1590 , 90 – 105 PS)
DAIHATSU Applause II Hatchback (A101) (1590 , 99 PS)
DAIHATSU Charade III Hatchback (G100, G101, G102) (1296 , 90 PS)
DAIHATSU Charade III Saloon (G102) (1296 , 90 PS)
DAIHATSU Charade IV Hatchback (G200, G202) (1296 – 1499 , 84 – 90 PS)
DAIHATSU Charade IV Saloon (G203) (1499 , 75 – 90 PS)